donderdag 7 januari 2016

Aan de slag met programmeren met leerlingen

Leren programmeren met Bomberbot.


Alle machines werken met een programma, waarmee ze worden aangestuurd. Reuze handig en meestal weet je niet hoe het werkt, maar het is wel belangrijk dat het ( goed) werkt!
We kunnen niet zonder en in de digitale wereld om ons heen komen we steeds meer met deze apparaten en programma’s in aanraking.
Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en willen ook graag weten hoe iets werkt. Iedereen herinnert zich wel iets dat je  gesloopt hebt om te kijken hoe het er van binnen uitzag en hoe het werkte. Die nieuwsgierigheid bestaat nog steeds en spelers van een computerspelletje willen graag weten hoe het komt dat een robot iets wel of niet gaat doen.
Er zijn programma’s die de leerlingen wegwijs maken in deze wereld en één hiervan is Bomberbot. Bij dit programma zijn een aantal missies ontwikkeld, die de leerlingen spelenderwijs in aanraking laten komen met de wereld van programmeren. Elke missie heeft een handleiding voor de leerkracht, een duidelijke presentatie en een aantal levels die de kinderen kunnen spelen. De leerling moet eerst de goede stappen zetten, voordat het volgende level tevoorschijn komt.
Als de missie gehaald is, kan de leerling ook eigen levels maken om deze door een andere leerling te laten spelen. De leerkracht kan ook levels ontwikkelen en laten spelen door zijn leerlingen.
Het ziet er leuk en veelbelovend uit.
Vanaf 10 januari zijn we uitgenodigd om een pilot met dit programma te draaien met een goede backup van en contact met de makers via een chatprogramma. Via een beheerderssite op stichtingsniveau kan dit gecoördineerd en aangestuurd worden.


Voor belangstellenden is er de volgende site voor meer informatie.


Heb je belangstelling om mee te doen met de pilot?  Neem dan contact op met Klaas Russcher.


woensdag 30 december 2015

Presentatie in webinar EUN op 9 december 2015

Op 9 december 2015 is er een internationaal webinar geweest van de resultaten van 2 bijeenkomsten van Google en Acer, georganiseerd door EUN te Brussel.
Tijdens deze webinar hebben we onze presentatie gehouden. Daarnaast zijn er ook bijdragen geweest van collega's uit Spanje, België en Engeland.

Klik hier voor onze bijdrage.


dinsdag 2 juni 2015

Blink

Uitgeverij Blink is erg in beweging om het gepersonaliseerd leren gestalte te geven in hun methodes.
Zij hebben een digitale methode ontwikkeld voor wereldoriëntatie, waarbij er veel interactie van de leerlingen en de leerkrachten wordt gevraagd.
Ik ben gecharmeerd van deze uitgave, omdat de uitgever nagedacht heeft over de invulling van gepersonaliseerd leren en werken met een eigen device.
In één van onze scholen heeft de uitgever een presentatie verzorgd.

Klik op het plaatje voor  de link naar de presentatie.


Muiswerk


Muiswerk Educatief

Muiswerk Educatief is ontwikkelaar en uitgever van slimme, online programma’s voor het onderwijs. De programma's helpen docenten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Inmiddels gebruiken ruim 3300 scholen en instellingen Muiswerkprogramma's, van de kleuterschool tot aan het hbo en van penitentiaire inrichtingen tot aan de politie-academie. 

Muiswerkprogramma's zijn slimme, online taal- en rekenprogramma’s voor het onderwijs. De programma's helpen docenten om leerlingen op hun eigen niveau te laten werken: gepersonaliseerd leren. Ze zoeken voor elke leerling uit wat hij al beheerst en voor welke onderwerpen hij oefenmateriaal nodig heeft. Vervolgens krijgt iedere leerling een persoonlijk oefenprogramma waar hij zelfstandig aan werkt, met duidelijke uitleg, zinnige feedback en een onbeperkte hoeveelheid oefenmateriaal.

Klik hier voor een introductiefilmpje

In het schooljaar 2014-2015 zijn we gestart met een aantal pilots in onze scholen om ervaringen op te doen
met deze manier van werken waarbij gebruik gemaakt wordt van de chromebooks.
Er is nu een jaar mee gewerkt en ervaring opgedaan.
Naast positieve ervaringen rondom het toepassen van gepersonaliseerd leren zijn er ook een aantal zaken die onze aandacht hebben en waarin nog een visie ontwikkeld moet worden. Hierdoor is er besloten om de pilot nog een aantal maanden door te laten lopen in het schooljaar 2015-2016 om mn. met de genoemde zaken bezig te zijn/gaan:
  • Organisatie in school
  • Organisatie in de groep
  • Beschikbaarheid voldoende Chromebooks
  • Overzicht door leerkracht
  • Takenmap en leerplan
  • Gebruik daarnaast van de aanwezige "papieren" methode?
  • Gebruik van Ambrasoft, Rekentuin en Taalzee?